บริษัท  วิสโก้ อัลลายแอนซ์ จำกัด จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับวาล์วอุตสาหกรรม

บริษัท วิสโก้ อัลลายแอนซ์ จำกัด 


จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับวาล์วอุตสาหกรรม

บริษัท  วิสโก้ อัลลายแอนซ์ จำกัด จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับวาล์วอุตสาหกรรม
ทั้งภายในบริษัท วิสโก้ และ ภายนอกบริษัท
โดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับ ประเภทของวาล์ว, หัวขับ, ชนิดและประเภทที่เหมาะสำหรับงานประเภทใดและในอุตสาหกรรมใด
และการติดตั้งที่ถูกต้องที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัววาล์วหรือหัวขับ

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทร : 02-840-0222 , 081-806-2244

Line : @wiscogroup

Facebook : www.facebook.com/wiscogroup

E-mail : marketing@wiscogroup.com