บริษัท  วิสโก้ อัลลายแอนซ์ จำกัด

บริษัท วิสโก้ อัลลายแอนซ์ จำกัด 


หน้าแปลน มีแบบไหน มีมาตรฐานอะไรบ้าง ?

หน้าแปลนที่นิยมใช้ในทั่วโลกส่วนใหญ่ มี 3 Standard ดังนี้คือ

1. Din จากประเทศเยอรมัน

2. JIS จากประเทศญี่ปุ่น

3. ANSI จากประเทศอเมริกา

1. Din ของเยอรมัน หน้าแปลนจะระบุหน่วยรับแรงดันเป็น Bar ตัวย่อ PN

ยกตัวอย่าง PN10, PN16

2. JIS ของญี่ปุ่น หน้าแปลนจะระบุหน่วยรับแรงดันเป็น Kgf/cm2 ตัวย่อ K

ยกตัวอย่าง 5K, 10K, 16K

1 bar = 1.0197 kgf/cm2

3. ANSI ของอเมริกา หน้าแปลนจะระบุหน่วยรับแรงดันเป็น psi. ไม่มีตัวย่อ

แต่จะระบุ Standard ยกตัวอย่าง ANSI150, ANSI300

สิ่งสำคัญ ผู้ปฏิบัติงานควรคำนึงถึงการตรวจสอบ

ชนิดของหน้าแปลนเดิมที่ติดตั้งไว้และอุปกรณ์ที่ใช้ เนื่องจากการใช้งานแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทร : 02-840-0222 , 089-648-4444

Line : @wiscogroup

Facebook : www.facebook.com/wiscogroup

E-mail : marketing@wiscogroup.com