การจัดงานสัมมนา ในหัวข้อ วาล์วที่ใช้ในโรงไฟฟ้า ให้กับพนักงานของบริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด ณ.ห้องประชุม บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด วันที่ 25 เมษายน 2560  เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของวาล์วที่ใช้ในโรงไฟฟ้าและวิธีการติดตั้งบำรุงรักษา