ทำความรู้จัก “โครงสร้างวาล์ว” กับ
บริษัท วิสโก้ อัลลายแอนซ์ จำกัด

โครงสร้างของวาล์วโดยทั่วไปประกอบด้วย 5 ส่วน
1. ตัววาล์ว (Body)
2. ลิ้น (Disc)
3. ก้านวาล์ว (Stem)
4. ส่วนยึดก้านวาล์ว (Bonnet)
5. ส่วนกันของรั่วซึม (Seal)

 

1.ตัววาล์ว (Body) ส่วนที่เป็นตัววาล์วจะมีช่องทางให้ของไหล สามารถไหลผ่านเข้าและออกได้ แบ่งได้เป็นแบบช่องทางเดียว และแบบออกหลายทาง

 

2.ลิ้น (Disc) ลิ้นของวาล์วมีลักษณะต่างกันไปตามชนิดของวาล์ว ส่วนใหญ่ทำจากโลหะตัน ซึ่งเป็นโลหะชิ้นเดียว

 

3.ก้านวาล์ว (Stem) ทำหน้าที่ดึงลิ้น ขึ้น -ลง จากบ่าวาล์ว ปลายด้านหนึ่งของก้านวาล์วจะยึดอยู่กับลิ้นวาล์ว

 

4.ส่วนยึดก้านวาล์ว (Bonnet) เป็นส่วนที่จะยึดติดกับตัววาล์ว แล้วต่อขึ้นไปเป็นโครง เพื่อสอดก้านวาล์วให้เคลื่อนที่ขึ้นลงได้

 

5.ส่วนกันของรั่วซึม (Seal) ใช้ป้องกันของเหลวภายในวาล์วซึมออกมาภายนอก

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทร : 02-840-0222 , 089-648-4444

LINE : @WISCOGROUP

FACEBOOK : WWW.FACEBOOK.COM/WISCOGROUP

E-MAIL : MARKETING@WISCOGROUP.COM