หน้าแปลนมีมาตรฐานอะไรบ้าง ในโพสต์มีคำตอบ

บริษัท วิสโก้ อัลลายแอนซ์ จำกัด นำเสนอ


หน้าแปลนมีมาตรฐานอะไรบ้าง 

มาตรฐานของหน้าแปลนมีทั้งหมด 3 ชนิด

ANSI (USA)

DIN (GERMAN/EUROPE)

JIS (JAPAN/ASIA)

1. ANSI (USA)
หน้าแปลนจะระบุหน่วยรับแรงดันเป็น PSI. ไม่มีตัวย่อ แต่จะระบุ Standard ยกตัวอย่างมา ANSI150, ANSI300

2. DIN (GERMAN/EUROPE)
หน้าแปลนจะระบุหน่วยรับแรงดันเป็น Bar ตัวย่อ PN ยกตัวอย่าง PN10, PN16

3. JIS (JAPAN/ASIA)
หน้าแปลนจะระบุหน่วยรับแรงดันเป็น Kgc/cm2 ตัวย่อK ยกตัวอย่าง 5K, 10K, 16K
1 bar = 1.0197 kgc/cm2

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทร : 02-840-0222 , 081-806-2244
Line : @wiscogroup
E-mail : marketing@wiscogroup.com