ขอขอบคุณทาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ได้จัดงานอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การตรวจสอบลิ้นนิรภัยออนไลน์เพื่อความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำและภารชนะรับแรงดัน
และไว้ใจในบริษัท วิสโก้ อัลลายแอนซ์ จำกัด ได้ไปอบรมสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อการเลือกใช้ Safety Valve

 

 

ทาง วิสโก้ ได้มีการจัดบูธสินค้าและให้ความรู้การใช้งานของวาล์วชนิดของวาล์วและประเภทของวาล์ว
แก่ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

 

หากคุณอยากรู้เรื่อง Valve และมีข้อสงสัยใน วาล์ว หรือต้องการความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปพัฒนา แก้ปัญหาขององค์กร
บริษัท วิสโก้ อัลลายแอนซ์ จํากัด จัดโครงการอบรมให้ฟรี
พร้อมทีมวิศวกรให้คำปรึกษา การเลือกใช้วาล์วและแก้ปัญหาในระบบ
ทั้งระบบไอน้ำ ระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย ระบบปรับอากาศ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการแบ่งประเภท
โครงสร้างและหน้าที่ของ วาล์ว เพื่อให้เกิดทักษะการชำนาญ ในการเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Line@ : @wiscogroup
Facebook : www.facebook.com/wiscogroup
Tel : 066-115-6533 , 084-387-9099 (ขนุน)

Essays are written for the purpose of supplying advice to https://www.affordable-papers.net/ the reader.