บริษัท วิสโก้ วิสโก้ อัลลายแอนซ์ จำกัด ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมทำบุญทอดกฐิน

ณ วัดสะแกงาม  และขออนุโมทนาบุญแก่ผู้มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้  และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้งานบุญทอดกฐิน  ปีนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องไป ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ครับ ขอให้บุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมา  จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจ สมปรารถนาทุกประการ